Configurazioni per 12 ricevitori
Indice
  • 12 ricevitori + 1 satellite -> variante 1: Quattro + 2 x 5/4 Multiswitch a cascata + 5/4 Multiswitch
  • 12 ricevitori + 1 satellite -> variante 2: Quattro + 5/6 Multiswitch a cascata + 5/6 Multiswitch
  • 12 ricevitori + 1 satellite -> variante 3: Quattro + 5/12 Multiswitch
  • 12 ricevitori + 2 satelliti -> variante 1: Quattro + 2 x 9/4 Multiswitch a cascata + 9/4 Multiswitch
  • 12 ricevitori + 2 satelliti -> variante 2: Quattro + 9/6 Multiswitch a cascata + 9/6 Multiswitch
  • 12 ricevitori + 2 satelliti -> variante 3: Quattro + 9/12 Multiswitch
  • 12 ricevitori + 3 satelliti -> Quattro + 17/12 Multiswitch
  • 12 ricevitori + 4 satelliti -> Quattro + 17/12 Multiswitch
Copyright © 1996-2022 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / Tutti i diritti riservati.
https://www.satlex.it/